Ontdek
het OCMW van Ukkel

OCMW Openingsuren

Alsembergsesteenweg 860
1180 Brussel
Tel. 02.370.75.11

Maandag tot vrijdag :
8.30 tot 12.00 en 13.30 tot 17.00

 

De Sociale Dienst ontvangt op alle werkdagen tussen 9.00 et 12.00. De inschrijvingen worden om 11.30 afgesloten.

 

Zomertijd : 9 juli tot en met 26 augustus 2018 ONTHAAL : 8h/u00 > 15h/u30 OCMW GESLOTEN : 15h/u30

 

DE SOCIALE ANTENNE ALSEMBERGSESTEENWEG 985 – UKKEL B 1180 tel 02/370.76.58

De Sociale Antenne is een ontmoetingsruimte met een sociale cafetaria, waar alle inwoners van Ukkel welkom zijn voor een babbel, ongeacht of zij wel of niet door het OCMW van Ukkel worden geholpen.

 

De cafetaria is van 8.30 tot 16.00 uur open en toegankelijk voor allen die gratis een kop soep, koffie of thee of een glas water willen komen drinken.

 

Ook kan U hier terecht voor een oriënterend gesprek en een maatschappelijk draagvlak als U hierom vraagt.

Werken Brugmannlaan en Alsembergsesteenweg

Vernieuwing van de tramsporen, de rijweg en de voetpaden

 

“ Elkeen heeft recht op sociale hulp die borg staat voor een leven overeenkomstig de menselijke waardigheid”.


Voorwaarden om te genieten van een finnciele tussenkomst van het sociaal verwarmingsgonds

Voor welke branstoffen wordt de finaanciele tussenkomst gegeven?
Wie heeft recht op deze finaanciele tegenmoetkoming?
Documenten die U moet indienen bij uw aanvraag.
Zeer belangrijk : de aanvraag moet ingediend worden binnen 60 dagen na de leveringsdatum van de brandstof.

Het OCMW van Ukkel werd als openbare dienst opgericht om het recht op sociale hulp in de gemeente Ukkel in praktijk te brengen.

Hulp aan vluchtelingen en asielzoekers

Wilt u een steentje bijdragen voor de vluchtelingen en asielzoekers?

Inwijding « Tillensblok »

In het kader van het festival Parckdesign 1, kon dankzij het project “satellite #02”, dat tot stand kwam via een samenwerking tussen het collectief Zuloark en de Cultuurcel van het OCMW van Ukkel– een « tijdelijk parlement », worden opgericht, een mobiele structuur die uit verschillende modules bestaat en die werd ingehuldigd op 25 juni, tijdens het feest van de tuinen.

Financiele tussenkomst

De finaanciële tussenkomst wordt verrekend op de factuur, die betaald wordt voor de aankoop van brandstof (stookolie, mazout of huisbrandolie genoemd) om de woning te verwarmen en die aan de pomp of in bulk aangekocht wordt (om de brandstoftank thuis te vullen), voor de aankoop van lamppetroleum aan de pomp en voor bulkpropaangas, dat aan huis in grote hoeveelheden voor het vullen van de propaangastank geleverd wordt. 

Het OCMW….. ten dienste van alle inwoners van Ukkel

Het OCMW….. ten dienste van alle inwoners van Ukkel.

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn werd in 1976 opgericht om het recht op maatschappelijke dienstverlening in de gemeente Ukkel ten uitvoer te brengen.

De algemene maatschappelijke dienstverlening kan verschillende vormen aannemen en is er voor groot en klein, jong, minder jong en ouderen.

Hoe kan maatschappelijke dienstverlening eruit zien:

CULTUURCEL : Radio Transit Lab

Zou de mensheid ooit « muziekloos » geweest zijn? Of zou muziek, zoals taal, aangeboren zijn, en dus universeel ? Het zijn boeiende vragen, maar vast staat in elk geval dat muziek in elke cultuur voorkomt, en zelfs wie geen musicus is, zal wel eens een deuntje neuriën … of een wiegelied zingen om een kind in slaap te krijgen…

DIENSTENCHEQUES

Strijkatelier

Huishoudhulp

OCMW UKKEL –Alsembergsesteenweg 860 – 1180 Ukkel

HUISVESTINGSCEL VAN HET OCMW VAN UKKEL

De ordonnantie van 19 december 2008 (BS 21.01.2009) houdende de Brusselse Huisvestingscode wil het woningbestand van de overheid in het Brusselse gewest vrijwaren en minimumregels vaststellen voor de toewijzing van deze woningen. Deze ordonnantie verplicht elke openbare vastgoedoperator die eigenaar is van te huur gestelde woningen om een toekenningsreglement te hebben, waarin de toekenningsprocedure en –criteria bepaald worden, evenals de voorziene beroepsmodaliteiten en de bij beroep bevoegde rechtbank.

DE CULTUURCEL VAN HET OCMW

De garantie op een menswaardig bestaan is een uitdaging die meer omvat dan de strijd tegen economische armoede; daarom is vrije deelname aan het cultureel leven zowel in de Universele Verklaring van de Mensenrechten als in de Belgische Grondwet en de Organieke wet van de OCMW’s ingeschreven.

Expo Work in progress

De Cultuurcel van het OCMW van Ukkel nodigt u uit op zijn tentoonstelling « Cultuurcel: Work In progress » van 1 t/m 4 maart 2018 in La Ferme Rose, De Frélaan 44, 1180 Ukkel

GVDC

HET GRATIS VOEDSELDISTRIBUTIE CENTRUM (GVDC) Het Gratis Voedseldistributie Centrum van het OCMW verdeelt sinds 2011 allerlei voedingsproducten aan de minstbedeelden. Doorheen de jaren ging het GVDC de strijd aan tegen de voedselverspilling. Het aanbod – nog altijd in selfservice – werd uitgebreid dankzij de vele samenwerkingsakkoorden met de lokale handelaars : goederen met een lange houdbaarheidsdatum (melk, oli, pasta…) maar ook verse producten, bakkerijproducten, kant-en-klare maaltijden, diepvriesproducten, fruit en groenten.

ENERGIECEL

U kan uw energie rekeningen (gas, electriciteit, water) niet meer betalen ?

 

U vreest dat het water, de gas en/of electriciteit zullen worden afgesneden ?

 

U bent verbaast over het bedrag dat u moet betalen naar aanleiding van de jaarlijkse afrekening ?

 

Uw factuur kost u veel en u wil deze verminderen ?

 

Komt u in aanmerking voor een toelage via het sociaal verwarmingsfonds ?

Dienst Promo Job

Bent u een vzw? Of een privé-onderneming? Wilt u graag uw steentje bijdragen aan de professionele herinschakeling van inwoners van Ukkel? Neem dan contact op met de dienst professionele inschakeling van het OCMW van Ukkel.

Levensproject OCMW Ukkel

 

In een aangename en groene omgeving liggen het Brugmann Tehuis en het Neckersgat Domein  waar seniors ontvangen, gehuisvest en verzorgd worden door de teams van de rusthuizen van het OCMW van Ukkel.

Elke bewoner vindt er de geborgenheid van een veilig thuis. Hij wordt er professioneel begeleid door een medewerker die een luisterend oor biedt, welwillend is en aan een persoonlijke relatie bouwt.

Gezellige momenten dragen bij tot het welzijn en de levenskwaliteit van de bewoners, deels via dagelijkse activiteiten in het rusthuis, deels door relaties die zij buitenshuis onderhouden. 

Webdesign by ProduWeb Logo Produweb