Ontdek
het OCMW van Ukkel

OCMW Openingsuren

Alsembergsesteenweg 860
1180 Brussel
Tel. 02.370.75.11

 

Maandag tot vrijdag :
8.30 tot 12.00 en 13.30 tot 17.00

 

De Sociale Dienst ontvangt op alle werkdagen tussen 9.00 et 12.00. De inschrijvingen worden om 11.30 afgesloten.

DE SOCIALE ANTENNE ALSEMBERGSESTEENWEG 985 – UKKEL B 1180 tel 02/370.76.58

De Sociale Antenne is een ontmoetingsruimte met een sociale cafetaria, waar alle inwoners van Ukkel welkom zijn voor een babbel, ongeacht of zij wel of niet door het OCMW van Ukkel worden geholpen.

 

De cafetaria is van 8.30 tot 16.00 uur open en toegankelijk voor allen die gratis een kop soep, koffie of thee of een glas water willen komen drinken.

 

Ook kan U hier terecht voor een oriënterend gesprek en een maatschappelijk draagvlak als U hierom vraagt.

DIENSTENCHEQUES

Strijkatelier

Huishoudhulp

OCMW UKKEL –Alsembergsesteenweg 860 – 1180 Ukkel

 

“ Elkeen heeft recht op sociale hulp die borg staat voor een leven overeenkomstig de menselijke waardigheid”.


Voorwaarden om te genieten van een finnciele tussenkomst van het sociaal verwarmingsgonds

Voor welke branstoffen wordt de finaanciele tussenkomst gegeven?
Wie heeft recht op deze finaanciele tegenmoetkoming?
Documenten die U moet indienen bij uw aanvraag.
Zeer belangrijk : de aanvraag moet ingediend worden binnen 60 dagen na de leveringsdatum van de brandstof.

Het OCMW van Ukkel werd als openbare dienst opgericht om het recht op sociale hulp in de gemeente Ukkel in praktijk te brengen.

Hulp aan vluchtelingen en asielzoekers

Wilt u een steentje bijdragen voor de vluchtelingen en asielzoekers?

Inwijding « Tillensblok »

In het kader van het festival Parckdesign 1, kon dankzij het project “satellite #02”, dat tot stand kwam via een samenwerking tussen het collectief Zuloark en de Cultuurcel van het OCMW van Ukkel– een « tijdelijk parlement », worden opgericht, een mobiele structuur die uit verschillende modules bestaat en die werd ingehuldigd op 25 juni, tijdens het feest van de tuinen.

Financiele tussenkomst

De finaanciële tussenkomst wordt verrekend op de factuur, die betaald wordt voor de aankoop van brandstof (stookolie, mazout of huisbrandolie genoemd) om de woning te verwarmen en die aan de pomp of in bulk aangekocht wordt (om de brandstoftank thuis te vullen), voor de aankoop van lamppetroleum aan de pomp en voor bulkpropaangas, dat aan huis in grote hoeveelheden voor het vullen van de propaangastank geleverd wordt. 

Het OCMW….. ten dienste van alle inwoners van Ukkel

Het OCMW….. ten dienste van alle inwoners van Ukkel.

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn werd in 1976 opgericht om het recht op maatschappelijke dienstverlening in de gemeente Ukkel ten uitvoer te brengen.

De algemene maatschappelijke dienstverlening kan verschillende vormen aannemen en is er voor groot en klein, jong, minder jong en ouderen.

Hoe kan maatschappelijke dienstverlening eruit zien:

MET DANK AAN ALLE INWONERS VAN UKKEL ! Voorzitter : Jean Luc Vanraes

MET DANK AAN ALLE INWONERS VAN UKKEL ! Een informele, hartelijke en eerbiedige uitwisseling van gedachten tussen de Schepen van Sociale Actie en de Voorzitter van het OCMW van Ukkel, die hun overpeinzingen aspiraties over het sociaal beleid van de gemeente met ons delen. Hoe ziet U het sociaal beleid van onze gemeente?

CULTUURCEL : Radio Transit Lab

Zou de mensheid ooit « muziekloos » geweest zijn? Of zou muziek, zoals taal, aangeboren zijn, en dus universeel ? Het zijn boeiende vragen, maar vast staat in elk geval dat muziek in elke cultuur voorkomt, en zelfs wie geen musicus is, zal wel eens een deuntje neuriën … of een wiegelied zingen om een kind in slaap te krijgen…

Webdesign by ProduWeb Logo Produweb